Sunday, July 8, 2012

Surah Al Kahfi : 28


"Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, 
yang mengharapkan keredhaan Allah semata-mata, 
dan janganlah kamu memalingkan pandangan kamu daripada mereka 
hanya kerana kamu mahukan kesenangan hidup di dunia, 
dan janganlah kamu mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai 
daripada mengingati dan mematuhi 
pengajaran kami di dalam Al Quran, 
serta dia menurut hawa nafsunya 
dan tingkah lakunya melampaui kebenaran" 

No comments: